node切换版本

  1. 新闻资讯
  2. 技术百科
行业动态 公司新闻 案例分享 技术百科

node切换版本

来源:奇站网络 浏览量:2544 发布日期: 2021-08-03

安装nvm,找到最新nvm-setup.zip包点击下载,如果电脑上已经安装了node会提示是否管理
https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases

安装指定版本

  1. nvm install v10.21.0-x64
  2. nvm use v10.21.0-x64

查看可用版本

  1. nvm list available

查看管理的版本

  1. nvm list

查看当前node版本

  1. node -v

其他命令可以使用nvm -help查看

标签:

厦门奇站网络科技有限公司

电话:13313868605

QQ:3413772931

地址:厦门集美区软件园三期

网站地图


                    扫一扫加我咨询